Å glemme sine forfedre er å være en bekk uten kilde, et tre uten rot.

ORKANGER.INFO
Arbeiderungdomslaget
Aviser
Bankvesenet
Eldre historie
Fagforeninger
Feskarøra
Foreninger og lag
Gater og veier
Gjengvirksomhet
Gårder
Handel håndverk/
små industri
Havna
Helsevesen
Humor i gamle dager
Idrett
Industri
Informanter
Kirken
Kommunikasjon
Kommunen
Krig og fred
Kultur
Offentlig virksomhet
Skole
Songli Forsøksgård
ADMINISTRATIV DEL
Styringsgruppen
Hjemmesider
Intervjuer
Registrering
Video- og lyd gruppe
Vedtekter
Kontakt oss

Kirken


Orkanger  Aktivum
Salvesen & Thams's Comm. as

OTI
exigo

 

 


 

Kirken

1500001 Regnr.

Den første ”ørakirka” var et sideskip i gamle Orkdal kirke på Fannrem, påbygd på 1600 eller tidlig på 1700-tallet.

Her fikk ørbøggen sine sitteplasser. Så begynte Orkanger å vokse og ideen om en egen kirke på kjøpstedet ble aktualisert, ikke minst grunnet etableringen av Strandheim Brug i 1867. Det tok imidlertid mange år før kirken kom og da var det etter anbefaling fra Stiftsdireksjonen.

Orkedalsørens Arbeiderforening som ble stiftet i 1881 skulle vise seg å bli en drivende kraft i kirkearbeidet som resulterte i at kirken sto ferdig våren 1891. Da kirkeloven kom i 1897 kom forløperen til det som i dag er menighetsråd.

Kirkeloven bestemte at kirken skulle ha et tilsyn bestående av presten, en av formannskapsmedlemmene fra soknet og et medlem valgt av soknestyret. I 1920 ble tilsynet avløst av menighetsrådet.

Menighetsrådets oppgaver ble videreført ved kirkeordningsloven fra 1953 der det også er åpnet for å etablere et felles tilsyn for alle kirkene i en kommune – et fellesråd. Orkdal valgte å innføre et fellesråd bestående av to medlemmer fra hvert av menighetsrådene i soknet.

I tillegg til tilsynsoppgavene fungerer fellesrådet i praksis som et koordinerende organ for menighetsrådene og er et mellomledd mellom menighetsrådene og de kommunale organer. Den daglige ledelsen av fellesrådet er det kirkevergen som har. Han er også sekretær i fellesrådet.

 

 

 

 

 

 

Foto over Orkanger: Inge Eriksen

Webmaster:Pål Ove Lilleberg  og Bjørn Skagen