Den Gode Hyrdes kapell (DGH)

Thumbnail Image Table
DGH
Innvielsen
Kapellet utvendig
DGH
Innvielsen
Innvendig
DGH
Innvielsen
Alteret
DGH
Innvielsen
Prosesjonen
DGH
Innvielsen
Pastor Olsen
DGH
Innvielsen
Biskop og prestene
DGH
Innvielsen
Biskop Fjellbu
DGH
Innvielsen
Festmiddag
DGH
Innvielsen
Festmiddag
 
DGH
Innvielsen
Festmiddag

 
DGH
Innvielsen
Gaveoverrekkelse
Olsen og Kjær
DGH
Kunstneren
Ingrid Kjær

 
DGH
Leder av
byggekomiteen
Pastor_Olsen
Pages:     1