Å glemme sine forfedre er å være en bekk uten kilde, et tre uten rot.

ORKANGER.INFO
Arbeiderungdomslaget
Aviser
Bankvesenet
Eldre historie
Fagforeninger
Feskarøra
Foreninger og lag
Gater og veier
Gjengvirksomhet
Gårder
Handel håndverk/
små industri
Havna
Helsevesen
Humor i gamle dager
Idrett
Industri
Informanter
Kirken
Kommunikasjon
Kommunen
Krig og fred
Kultur
Offentlig virksomhet
Skole
Songli Forsøksgård
ADMINISTRATIV DEL
Styringsgruppen
Hjemmesider
Intervjuer
Registrering
Video- og lyd gruppe
Vedtekter
Kontakt oss
 

Havna


Orkanger  Aktivum
Salvesen & Thams's Comm. as

OTI
exigo

 

 


 

Historikk havna.

 

1100001 Regnr.

Havneområdet mot Orkdalsfjorden har alltid hatt stor betydning for arbeidslivet på Orkanger.

Slik som Strandheim Brug hadde havna som forutsetning i 1867, var det gode havneforhold som gjorde det mulig å etablere offshoreverksted på 70- tallet og olje- og gassrørfabrikk på 1990-tallet.

Og hadde ikke havnemulighetene vært der ville aldri smelteverkene blitt lagt der de ligger i dag. Håkon Hoff skriver i Orkangerboka fra 1945: ”Den er det største aktivum Orkanger har” – og det er en konklusjon en kan være enig om i dag også.

Ettersom havna var viktig, ble det også en del rivninger lokalt om hvordan havna skulle organiseres først på 1900 tallet. Resultatet ble at Orkedalens herredsstyre gikk med på å etablere et eget havnestyre for å greie å organisere og legge til rette for eksport av kis og trelast, innførsel av gods og rutetrafikk som ble besørget av Nordenfjeldske og Bergenske Dampskipsselskap.

Det ble en kort disputt med Christian Thams som ønsket at havna skulle endre navn fra Orkedalens havneområde til Thamshavn. Det ble en av de få sakene som Thams tapte.

Da Orkanger ble eget herred endret havna også navn til Orkanger havn – og det heter den også idag. Og fremdeles er havna organisert som egen kommunal virksomhet med eget havnestyrte, selv om det er Orkdal kommunestyre som er virksomhetens generalforsamling.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto over Orkanger: Inge Eriksen

Webmaster:Pål Ove Lilleberg  og Bjørn Skagen