Å glemme sine forfedre er å være en bekk uten kilde, et tre uten rot.

ORKANGER.INFO
Arbeiderungdomslaget
Aviser
Bankvesenet
Eldre historie
Fagforeninger
Feskarøra
Foreninger og lag
Gater og veier
Gjengvirksomhet
Gårder
Handel håndverk/
små industri
Havna
Helsevesen
Humor i gamle dager
Idrett
Industri
Informanter
Kirken
Kommunikasjon
Kommunen
Krig og fred
Kultur
Offentlig virksomhet
Skole
Songli Forsøksgård
ADMINISTRATIV DEL
Styringsgruppen
Hjemmesider
Intervjuer
Registrering
Video- og lyd gruppe
Vedtekter
Kontakt oss
 

Feskarøra


Orkanger  Aktivum
Salvesen & Thams's Comm. as

OTI
exigo

 

 


 

Leder

Bjørn Olsen
Nyborgbakken 7
1458 Fjellstrand
Mobil: 45479745
Mail: bjorn.olsen@aftenposten.no

 

Boforhold på Feskarøra.

Kunnskapen om boforholdene til fiskere som bodde på Orkdealsøra hadde vært null om det ikke hadde vært for Olle Feskar som ved brann mistet huset sitt i 1721. Olle Feskar søkte om stønad for å bygge opp igjen huset sitt. Han fikk da beskjed om å beskrive huset sitt, noe han gjorde.

Slik lød hans beskrivelse av huset:
”Huuset der låe liige ved elvebreddens rand, effter elvens utriven i 1689, var et een etageeres huus med 3 rumb: fordørr, ildrum og klove, men ingen døør i meldem dij twende ruum. I ildrum var deer åre midt paa gulvebrædden og met åre i taget, der aabnedes og laakkedes tell aff een luuche med fallbord (klaffbord i veggen) och deertil twende faste binker, och saa een glugge i væggen mod sjøn til at skjuwe fra och til. I kloven var der twende sænge til væggen fæsteded och endelig udenfår een sval der fiskegarn og anden børnskap ophengidis til tørke.”

Olle Feskar kunne ikke vite at denne husbeskrivelsen skulle få stor interesse for etterslekten. Den sier oss alt vi behøver å vite om den eldste fiskerbebyggelsen på Orkedalsøra.

Senere kom det grue og skorstein i husa og til slutt ble det også glass i vinduene.

 

Kilde Orkangerboka v/Haakon Hoff.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto over Orkanger: Inge Eriksen

Webmaster:Pål Ove Lilleberg  og Bjørn Skagen