Å glemme sine forfedre er å være en bekk uten kilde, et tre uten rot.

ORKANGER.INFO
Arbeiderungdomslaget
Aviser
Bankvesenet
Eldre historie
Fagforeninger
Feskarøra
Foreninger og lag
Gater og veier
Gjengvirksomhet
Gårder
Handel håndverk/
små industri
Havna
Helsevesen
Humor i gamle dager
Idrett
Industri
Informanter
Kirken
Kommunikasjon
Kommunen
Krig og fred
Kultur
Offentlig virksomhet
Skole
Songli Forsøksgård
ADMINISTRATIV DEL
Styringsgruppen
Hjemmesider
Intervjuer
Registrering
Video- og lyd gruppe
Vedtekter
Kontakt oss
 

Gater og veier


Orkanger  Aktivum
Salvesen & Thams's Comm. as

OTI
exigo

 

 


 

Leder

 
 
 
 
 
 

 

Gater og veier på Orkanger
med tilstøtende eiendommer og forretninger.

Kåresgata

Se egne sider [ 1 - 21 ] og [ 22 - 41 ]

Orkedalsveien

 

Nygata

Klikk på husnumrene for å lese mer informasjon om hvert enkelt hus og gård i Nygata på Orkanger.

Nr. 1 Shell bensinstasjon og drosjesentral - Johan Johansen
Ved siden av stasjonen lå en åpen plass
som ble benevnt som "Torvet"
   
   

Dordigata

Nr. 1

Johansenhjørnet

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto over Orkanger: Inge Eriksen

Webmaster: Pål Ove Lilleberg  og Bjørn Skagen