Å glemme sine forfedre er å være en bekk uten kilde, et tre uten rot.

ORKANGER.INFO
Arbeiderungdomslaget
Aviser
Bankvesenet
Eldre historie
Fagforeninger
Feskarøra
Foreninger og lag
Gater og veier
Gjengvirksomhet
Gårder
Handel håndverk/
små industri
Havna
Helsevesen
Humor i gamle dager
Idrett
Industri
Informanter
Kirken
Kommunikasjon
Kommunen
Krig og fred
Kultur
Offentlig virksomhet
Skole
Songli Forsøksgård
ADMINISTRATIV DEL
Styringsgruppen
Hjemmesider
Intervjuer
Registrering
Video- og lyd gruppe
Vedtekter
Kontakt oss
 

Styringsgruppa


Orkanger  Aktivum
Salvesen & Thams's Comm. as

OTI
exigo

 

 


 

Leder i styringsgruppa

Kjell Solem
Søsterveien 8, 7300 Orkanger
Tlf: 72 48 14 45  Mobil: 951 37 262
Mail: kj-solem@online.no
 

 

Sekretær i styringsgruppa

Bjørn Skagen
Postboks 100 7301 Orkanger
Tlf. 95102113
E-post: bjorn@skagen.at
 


 

 

Styremedlem i styringsgruppa

 

 

 

 

Tlf:

 

Mail:
 

Kasserer i styringsgruppa

Helge Muhle
Grovastien 4, 7300 Orkanger
Tlf: 72486291 Mobil: 90182360
Mail:
 

Intervjuer i styringsgruppa

Olav Gravråk
Geilan 3, 7300 Orkager
Tlf: 72480668
Mail:
 

Sekretær i styringsgruppa/webansvarlig

Bjørn Skagen
Nedre Hovsbakkan 17 , 7300 Orkanger
telefon mobil 95102113
mail: bjorn@skagen.at
 

 

 

Foto over Orkanger: Inge Eriksen

Webmaster:Pål Ove Lilleberg  og Bjørn Skagen