Å glemme sine forfedre er å være en bekk uten kilde, et tre uten rot.

ORKANGER.INFO
Arbeiderungdomslaget
Aviser
Bankvesenet
Eldre historie
Fagforeninger
Feskarøra
Foreninger og lag
Gater og veier
Gjengvirksomhet
Gårder
Handel håndverk/
små industri
Havna
Helsevesen
Humor i gamle dager
Idrett
Industri
Informanter
Kirken
Kommunikasjon
Kommunen
Krig og fred
Kultur
Offentlig virksomhet
Skole
Songli Forsøksgård
ADMINISTRATIV DEL
Styringsgruppen
Hjemmesider
Intervjuer
Registrering
Video- og lyd gruppe
Vedtekter
Kontakt oss
 

Styringsgruppa


Orkanger  Aktivum
Salvesen & Thams's Comm. as
Danske Bank
OTI
exigo
Orkdal Energi


 

Leder i styringsgruppa

Kjell Solem
Søsterveien 8, 7300 Orkanger
Tlf: 72 48 14 45  Mobil: 951 37 262
Mail: kj-solem@online.no
 

Styremedlem i styringsgruppa

Per Johan Solheim
Nygt. 5, 7300 Orkanger
Tlf: 72480437  Mobil: 97039278
Mail: perjoh@loqal.no
 


Styremedlem i styringsgruppa

Willy Sæther
Orkedalsveien 8 a, 7300 Orkanger
Tlf: 72488814 Mobil: 41506403
Mail:
 

Kasserer i styringsgruppa

Helge Muhle
Grovastien 4, 7300 Orkanger
Tlf: 72486291 Mobil: 90182360
Mail:
 

Intervjuer i styringsgruppa

Olav Gravråk
Geilan 3, 7300 Orkager
Tlf: 72480668
Mail:
 

Sekretær i styringsgruppa/webansvarlig

Bjørn Skagen
Nedre Hovsbakkan 17 , 7300 Orkanger
telefon mobil 95102113
mail: bjorn@skagen.at
 

 

 

Foto over Orkanger: Inge Eriksen

Webmaster:Pål Ove Lilleberg  og Bjørn Skagen