Å glemme sine forfedre er å være en bekk uten kilde, et tre uten rot.

ORKANGER.INFO
Arbeiderungdomslaget
Aviser
Bankvesenet
Eldre historie
Fagforeninger
Feskarøra
Foreninger og lag
Gater og veier
Gjengvirksomhet
Gårder
Handel håndverk/
små industri
Havna
Helsevesen
Humor i gamle dager
Idrett
Industri
Informanter
Kirken
Kommunikasjon
Kommunen
Krig og fred
Kultur
Offentlig virksomhet
Skole
Songli Forsøksgård
ADMINISTRATIV DEL
Styringsgruppen
Hjemmesider
Intervjuer
Registrering
Video- og lyd gruppe
Vedtekter
Kontakt oss
 

Orkanger kommune


Orkanger  Aktivum
Salvesen & Thams's Comm. as

OTI
exigo

 

 


 


Tettstedets utvikling

 

1000001 Regnr.

Orkedalens herred ble opprettet etter Formannskapslovene i 1837, men allerede i 1861 pekte ledende menn på Orkedalsøren på behovet for å gjøre nordligste delen av herredet til egen kommune.

Det var imidlertid først i 1911 det ble politikk i saken. 16 juni dette året skrev daværende politasistent og senere politimester L. K. Grundt følgende brev til Orkedalsørens Bygningsrepresentantskap:

Jeg tillater mig herved å henstille at der bevirkes nedsatt en komite, der skulle utrede spørsmålet om, hvorvidt den nederste del av Orkedalen bør gaa over til egen kommune, eventuelt by. Som medlemmer av komiteen skal jeg tillade mig at nevne.: 1. M Nervig, 2. Edv. Henden, 3. M. Balsnes, 4. Ole Richter, 5. Overretssagfører Dahl, 6. pastor Riddervold, 7. generalkonsul Thams eller den han maatte vælge i sin sted, samt nogle supeleanter.

Grundts ide og brev ble tatt svært seriøst og det resulterte i en lang politisk debat. Den endte i Kongelig resolusjon av 12. desember 1919 som konfirmerte at Orkedalens herred skulle deles i tre: Orkdal, Orkanger og Orkland herreder og delingen skulle skje 1. juli 1920.

Første ordfører på Orkanger ble Christian Togstad (1920 – 1925): Det var spesielt to emner politikerne var opptatt av. Det var hvor kommunegrensene skulle gå og hva navnet på den nye kommunen ved fjorden skulle hete. Grensa ble Bredvegan i sør.

Navnet ble Orkanger etter at forslagene Orkang, Orkangr, Orkla, Njardarvik, Thamshavn og Orklaør hadde vært inn i bildet.

Orkanger var egen kommune helt til den store kommunesammenslåingen fra 1. januar 1963 da Orkanger, Orkdal og Orkland igjen ble en kommune – sammen med Geitastrand.

I dag er Orkanger det største tettstedet i både kommunen og regionen og Orkdal kommune fungerer som regionssenter for Orkdalsføret.

Selv om Orkanger har funnet seg vel til rette som del av Orkdal kommune, opplever tettstedet nok en gang diskusjon om benevnelsen slik politimester L. K. Grundt lanserte: ” Nå er det seriøse planer om å gi Orkanger bystatus”.

Orkdal Kommunesenter

 

 

Foto over Orkanger: Inge Eriksen

Webmaster:Pål Ove Lilleberg  og Bjørn Skagen