Å glemme sine forfedre er å være en bekk uten kilde, et tre uten rot.

ORKANGER.INFO
Arbeiderungdomslaget
Aviser
Bankvesenet
Eldre historie
Fagforeninger
Feskarøra
Foreninger og lag
Gater og veier
Gjengvirksomhet
Gårder
Handel håndverk/
små industri
Havna
Helsevesen
Humor i gamle dager
Idrett
Industri
Informanter
Kirken
Kommunikasjon
Kommunen
Krig og fred
Kultur
Offentlig virksomhet
Skole
Songli Forsøksgård
ADMINISTRATIV DEL
Styringsgruppen
Hjemmesider
Intervjuer
Registrering
Video- og lyd gruppe
Vedtekter
Kontakt oss
 

Sognli Forsøksgård


Orkanger  Aktivum
Salvesen & Thams's Comm. as

OTI
exigo

 

 


 

Leder

Johan Andøl
7320 Fannrem
tlf: 72 48 88 96
mobil: 724 86 802
Mail: joan@statsbygg.no
 

Sognli jaktklubb

 

Den 7 desember 1907 etablerte Thams et eget selskap, Sognli Jagtklub Aktieselskab, som skulle stå for driften av eiendommene. Her skapte Christian Thams sitt jaktparadis og perioden fra 1915 til 1930 var den rikeste tiden for Sognli.

Etter at Thams overtok Sognligårdene ble bygningene restaurert og samtidig ble det plantet skog overalt omrking gårdsanleggene.

Rundet 1910 ble Våvassdammen bygget i tilknytning til kraftproduksjonen i Skjennaldfossen.

Staten overtok Songli eiendommen i 1952 og formålet med kjøpet var at Songli skulle tjene som forsøksgård for viltforskning og viltpleie, samt forskning og forsøk knyttet til ferskvannsfisk.

Viser til avsnittet ”Christian Thams og Sopngli Jaktklubb AS i heftet nedenfor nevnt.

Ovennevnte er klipp fra heftet ”Historien om Songli” utgitt av direktoratet for naturforvaltning. (ISSN 0802-1546 - ISBN 82-7072-559-5 – TE 1077)
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto over Orkanger: Inge Eriksen

Webmaster: Pål Ove Lilleberg  og Bjørn Skagen