Å glemme sine forfedre er å være en bekk uten kilde, et tre uten rot.

ORKANGER.INFO
Arbeiderungdomslaget
Aviser
Bankvesenet
Eldre historie
Fagforeninger
Feskarøra
Foreninger og lag
Gater og veier
Gjengvirksomhet
Gårder
Handel håndverk/
små industri
Havna
Helsevesen
Humor i gamle dager
Idrett
Industri
Informanter
Kirken
Kommunikasjon
Kommunen
Krig og fred
Kultur
Offentlig virksomhet
Skole
Songli Forsøksgård
ADMINISTRATIV DEL
Styringsgruppen
Hjemmesider
Intervjuer
Registrering
Video- og lyd gruppe
Vedtekter
Kontakt oss
 

Fagforeninger


Orkanger  Aktivum
Salvesen & Thams's Comm. as

OTI
exigo

 

 


 


Fagbevegelsen

 

0901001 Regnr

Rundt århundreskiftet var sagbruksarbeiderne på Strandheim Brug i ferd med å organisere seg. Bruket var på den tida den største industriarbeiderplass i Trøndelag utenom bergverkene.

I 1902 var fagforeningen etablert. 180 av 300 sagbruksarbeidere hadde tegnet seg som medlemmer og kravet var lønnsavtale med brukseier Christian Thams. Det ble streik og derpå følgende lockout.

Thams svarte med å hente arbeidsvillige fra andre steder og slo dermed ned opprøret med hard hånd. Det hele endte med at den spede begynnelsen til fagorganisering ble oppløst. Mange av de ledende under streiken ble aldri tatt inn igjen på Strandheim og fikk heller ikke arbeid ved Chr. Salvesen & Chr. Thams Comm. AS.

I 1909 var sagbruksarbeiderne organisert igjen og denne gangen greide ingen å hindre arbeiderne . Skjenaldfossen kraftstasjon ble satt i virksomhet og dermed fikk Norsk elektriker- og kraftstasjonsforbund sin forening i Orkdal.

Thamshavnbanen kom i drift fra 1908 og togpersonalet og ansatte i jernbaneverkstedet og jernbanerelaterte anlegg på Orkanger og Løkken Verk organiserte seg i Thamshavnbanens Forening som sto tilsluttet Norsk Jernbaneforbund.

Fra den spede begynnelse ved århundreskiftet vokste antall fagorganisasjoner og medlemmer raskt. Da Orkanger og omegn Faglige Samorganisasjon ble stiftet i 1959 var det 819 medlemmer i følgende foreninger som sto bak: Orkanger sagbruksarbeiderforening, Orkanger arbeidsmandsforbund, Orkanger og omegn bekledningsarbeiderforening, Orkanger og omegn handelsfunksjonærers forening. Orkanger typografiske forening, Norsk elektriker- og kraftstasjonsforbund, Orkladal bygningsarbeiderforening, Orkladal kommunale arbeider og funksjonærers forening, Thamshavnbanens fagforening og Børsa kraftforarbeiderforening.

Flere fagforeninger har kommet til i løpet av de siste 40 –50 åra, ikke minst arbeidsfolk knyttet til smelteverkene som er organisert i Norsk kjemiske industriarbeiderforening som i dag er en del av Fellesforbundet.

I 1980 nådde Samorg sitt høyeste medlemstall med 1700 medlemmer. I året 2000 hadde Samorg – eller LO Orkdal som er navnet på organisasjonen var fra 1996 – 1300 medlemmer.

 

 

Foto over Orkanger: Inge Eriksen

Webmaster: Pål Ove Lilleberg  og Bjørn Skagen