Å glemme sine forfedre er å være en bekk uten kilde, et tre uten rot.

ORKANGER.INFO
Arbeiderungdomslaget
Aviser
Bankvesenet
Eldre historie
Fagforeninger
Feskarøra
Foreninger og lag
Gater og veier
Gjengvirksomhet
Gårder
Handel håndverk/
små industri
Havna
Helsevesen
Humor i gamle dager
Idrett
Industri
Informanter
Kirken
Kommunikasjon
Kommunen
Krig og fred
Kultur
Offentlig virksomhet
Skole
Songli Forsøksgård
ADMINISTRATIV DEL
Styringsgruppen
Hjemmesider
Intervjuer
Registrering
Video- og lyd gruppe
Vedtekter
Kontakt oss
 

Gjengvirksomhet


Orkanger  Aktivum
Salvesen & Thams's Comm. as

OTI
exigo

 

 


 

Leder

Rikard Bjørklund
Johan Bojersgt 7, 7300 Orkanger
tlf: 72482172
mobil: 99511848
 
 

Gjengvirksomhet på Orkanger.

 

Arbeidet med registrering av opplysninger om gjenger og deres utbredelse i Orkanger er kommet i gang, og de første intervjuene er gjort.

Det er laget et spørreskjema som går på alder og tidsepoke, med noen få spørsmål om person, for å klargjøre for selve opptaket som blir samlet opp på gammeldags båndopptaker.

Hensikten med vårt arbeid er å prøve å få et så helhetlig bilde om dette emnet og hvordan det var med på å forme samfunnet vårt i de aktuelle epoker.

Min epoke er tiden fra 1945 og til 1957, og er vel den perioden som ble veldig sterkt preget av gjengdannelser. Her må en nevne begynnelsen på Rocke tiden , Elvistiden med mer.

En må ta i betraktning at krigen nettopp var avsluttet, og den påvirkningen som lå i dette, og at det var mange unger og ungdommer som vaks til i disse tider.

Vi hadde våre krigshelter, og bøkenes helter, Bigles m. f., og så kom det også fart i kinoen i Folkets Hus, her var det Hoppalong Cassidy og hans hvite hest, og kanskje den største var Tarzan filmene med Jonny Weissmüller i hovedrollen.

Våre områder var Elva, Geilan, Helvete, Sagbrukene, Deltaets øyer med Furumoen, Gråfjæra, Richter saga, Hværvene og Nakken.

Orkanger var delt i 3 deler Nergatinger, Mellomgatinger og Øvergatinger. Så hadde vi Wilmansgjengen, Moabitterne , og Bårdshauggjengen med mange flere.

Innen for dette var det lokale konger som ledet sine grupper.

Det må vises til at gruppene stort sett kriget seg i mellom om kontroll over områder, og at det stort sett aldri ble utført skade på eiendeler etc. Det hente en gang i blant selvfølgelig men da som følge av at leken ble for utfordrene. Jeg kan ikke minnes at noen eller noe ble alvorlig skadet av oss.

Dette kapitlet er ment som et forord, for å vise hva vi ønsker med vår presentasjon.

Vi håper at de av dere som leser denne siden og har opplysninger som vi kan bruke eller kjenner noen som vi burde snakke med, tar kontakt med Richard Bjørklund på tlf 72480325 eller 99511848.

Vi er spesielt interessert i å snakke med noen som kan dekke tiden 1900 til 1920 og fra 1920 og til 1940 likeså fra 1960 og opp til i dag 2004. Dette er tidsepoker som bør være spesielle da en her får inn den nye tiden, og kan følge den mer voldelige tendensen oppover 80 og 90 tallet og frem til i dag.

På forhånd takk for hjelpen.

For ”Orkanger historie”.
Richard Bjørklund
gruppeleder
(Gjengvirksomhet)

 

 

Foto over Orkanger: Inge Eriksen

Webmaster:Pål Ove Lilleberg  og Bjørn Skagen