Å glemme sine forfedre er å være en bekk uten kilde, et tre uten rot.

ORKANGER.INFO
Arbeiderungdomslaget
Aviser
Bankvesenet
Eldre historie
Fagforeninger
Feskarøra
Foreninger og lag
Gater og veier
Gjengvirksomhet
Gårder
Handel håndverk/
små industri
Havna
Helsevesen
Humor i gamle dager
Idrett
Industri
Informanter
Kirken
Kommunikasjon
Kommunen
Krig og fred
Kultur
Offentlig virksomhet
Skole
Songli Forsøksgård
ADMINISTRATIV DEL
Styringsgruppen
Hjemmesider
Intervjuer
Registrering
Video- og lyd gruppe
Vedtekter
Kontakt oss
 

Hjemmeside/Internett


Orkanger  Aktivum
Salvesen & Thams's Comm. as
Danske Bank
OTI
exigo
Orkdal Energi


 

Sekretær i styringsgruppa/webansvarlig

Bjørn Skagen
Nedre Hovsbakkan 17 , 7300 Orkanger
telefon mobil 95102113
mail: bjorn@skagen.at
 

Webansvarlig

Pål Ove Lilleberg
Eirik Aarviks gt. 6, 7300 Orkanger
Tlf. 72481044  Mobil: 91524597
Mail: pal.ove.lilleberg@loqal.no
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto over Orkanger: Inge Eriksen

Webmaster:Pål Ove Lilleberg  og Bjørn Skagen