Å glemme sine forfedre er å være en bekk uten kilde, et tre uten rot.

ORKANGER.INFO
Arbeiderungdomslaget
Aviser
Bankvesenet
Eldre historie
Fagforeninger
Feskarøra
Foreninger og lag
Gater og veier
Gjengvirksomhet
Gårder
Handel håndverk/
små industri
Havna
Helsevesen
Humor i gamle dager
Idrett
Industri
Informanter
Kirken
Kommunikasjon
Kommunen
Krig og fred
Kultur
Offentlig virksomhet
Skole
Songli Forsøksgård
ADMINISTRATIV DEL
Styringsgruppen
Hjemmesider
Intervjuer
Registrering
Video- og lyd gruppe
Vedtekter
Kontakt oss
 

Orkanger kommune


Orkanger  Aktivum
Salvesen & Thams's Comm. as

OTI
exigo

 

 


 

"Orkangernavnet"

 

Orkangernavnet.

Orkedal kommune ble i 1920 delt i 3:
- Orkedalsøra med Bårdshaug - 1824 personer
- Midtbygda - 3076 personer
- Øverbygda med Ljøkel - 1792 personer

Midtbygda fikk navnet Orkdal med sentrum på Fannrem.
For Øverbygda ble laget et nytt navn: Orkland.

Orkedalsøren måtte også få seg navn,
og det ble diskutert i Arbeiderforeningen.

Edvard Henden refererte innstilling om å kalle kommunen ”Orkla”.
A. Wormdal foreslo ”Orkang”.
Ingeniør Tangen foreslo ”Njardarvik” med rot i historien.
Fr. Husby foreslo ”Orkstad”.
Ingeniør Jensen gikk inn for ”Thamshavn”.
Conrad Larsen foreslo ”Orkedalsøra”.
Dr. Richter foreslo ”Orkangr” og fikk støtte av Tangen som frafalt ”Njardarvik”.

Stemmene fordelte seg slik:

”Orkla”
”Thamshavn”
”Orkangr”
”Orklaos”
”Orklaør”

24
19
12
2
1

Herredstyrets flertall gikk inn for

”Orkanger”
”Orkang”

18
4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto over Orkanger: Inge Eriksen

Webmaster:Pål Ove Lilleberg  og Bjørn Skagen