Kåresgata 10
Dordigata 1

Gnr 1 bnr 163 i Orkdal kommune

 

Før ombyggingen

Etter ombyggingen

Har i dag adresse Dordigt. 1, ikke Kåresgt. 10.

Benevnelse

Eiendommen går under navnet "Johansenhjørnet".

Byggeår, kart m.m

Den ble bebygd i 1899 og vi finner den benevt i folketellingsliste i 1900.

I gamle kart finnes den medtatt i 1900, 1910 og 1921.

Orkangerboka / Norges bebyggelse

Benevnt i Norges bebyggelse side 529.

Dagens eier

Iflg. grunnboken er dagens eier Unni Wenke Selven, f. 21. 01. 1960.

Tidligere hjemmelsinnehavere har vært:

Tinglyst 04.05.1990 Solveig Sletvold, f. 30.05.1942
" 12.08.1985 Arnold Kolbjørn Kvalvik, f. 13.05.1918
" 20.08.1980 Jon Kurås, f. 10.12.1944 fra Tove Skjølberg som enearving etter Harald og Amalie Haugsand
" 14.06.1973 Amalie Haugsand, f. 13.06.1909 og Harald Haugsand, f. 24.03.1911
" 01.09.1970 Astrid Kristine Johansen f. 04.03.1914
" 29.01.1943 Per Johansen, f. 13.06.1909

Skylddeling tinglyst 26.11.1942 fra gnr 1 bnr 32.