Nygata 1

Gnr 1 bnr 99 i Orkdal kommune

 

Først bensinstasjon
og drosjesentral

Senere også torgplass

Benevnelse

Eiendommen benevnes i matrikkelen som "Benzintomten". og ble oppretten ved skylddeling avholdt 29.10.1929 fra AS Meldalsskogens eiendom gnr 1 bnr 32.

Eiere

Den ble i 1930 solgt til Johan Johansen. Han døde 22.01.1968
og gjenlevende ektefelle Aslaug Johansen overtok som eier.

I 1972 ble eiendommen overført til Olav Johansen f. 01.12.1952.

I 1992 ble eiendommen overført til Johan Erik Johansen, f.08.07.31
og Margit Johansen, f. 10.08.31.

Eiendommen ligger mot Kåresgt. men har adressse Nygt. 1.

Virksomhet

Johan Johansen bygde før krigen bensinstasjon på tomta.
Den ble også benyttet som sentral for Johansens drosjer.

Den åpne plassen ved stasjonen ble etter krigen benyttet som markedsplass. (Torg)

Gnr 1 bnr 103 som har adresse Nygt. 1 er en del av Johansens eiendom.

Skylddeling for denne eiendom ble tinglyst 01.11.1930 og fradelt gnr 1 bnr 99 til
urmaker O.Wærnes.

Johan Johansen overtok den eiendommen i 1932.