Å glemme sine forfedre er å være en bekk uten kilde, et tre uten rot.

ORKANGER.INFO
Arbeiderungdomslaget
Aviser
Bankvesenet
Eldre historie
Fagforeninger
Feskarøra
Foreninger og lag
Gater og veier
Gjengvirksomhet
Gårder
Handel håndverk/
små industri
Havna
Helsevesen
Humor i gamle dager
Idrett
Industri
Informanter
Kirken
Kommunikasjon
Kommunen
Krig og fred
Kultur
Offentlig virksomhet
Skole
Songli Forsøksgård
ADMINISTRATIV DEL
Styringsgruppen
Hjemmesider
Intervjuer
Registrering
Video- og lyd gruppe
Vedtekter
Kontakt oss
 

Feskarøra


Orkanger  Aktivum
Salvesen & Thams's Comm. as

OTI
exigo

 

 


 

 

En gård fra Fisker-Øra.

Huset som er avbildet ovenfor sto fremdeles ei god tid inn i det 19 århundre. Huset var en typisk representant fra fisker-øras tid, i likhet med et par tre andre som da senere måtte vike for ny bebyggelse eller rett og slett måtte rives for sin alderdoms skyld. Fra mine barneår på Øra minnes jeg ”et lite snev” fra tradisjonen om denne gammeløra hvor båt og redskap hadde vært det bærende, men som nå var fanget inn i industrialiserings malstrøm og bildet er total forandret sier Emil Carlsen. Ingen har sagt dette bedre enn Håkon Hoff i Orkangerborka: ”Et godt stykke inn i det 19 århundre var det fremdeles ”gjengangere” fra fiskertia, eldre folk som med omhu stelte redskapen sin og flere ganger om dagen måtte se om båten sin i fjæra. De hentet ikke lenger utkommet sitt av sjøen. Like fullt var de fiskere i sjel og sinn. Kjærligheten til det gamle yrket hadde ikke rustet. De tok den med seg inn i den evige søvn”.

Huset som er avbildet ble bygget i 1841 av Iver Kristoffersen Østerodd. Det sto på øverste siden av Grøtbakken – med huset fulgte litt bygslet jord. Det var et hus med port og gatedør. Jens Pettersen Skjulsviken kjøpte huset i 1858. Han var stefar til Knut Skjulsvik som igjen var far til Hans Skjulsvik . Han var forretningsfører og daglig leder av Ørens Snekkeri. Om huset står det i Orkangerboka: ” Da Jens kjøpte dette huset, var jo Grøften ennå et knutepunkt for all trafikk til og fra Øra, og mangelen på husrom gjorde seg særlig gjeldende når plankeflåtene kom med martnasfarernes store og glade skarer. Tron R. Gjølme som arbeidet på snekkeriert i bruket, kjøpte Jens Skjulsvikens hus i 1889 og satt med det i over tredve år, til Bernhard Tronsen Gjølme overtok.

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto over Orkanger: Inge Eriksen

Webmaster:Pål Ove Lilleberg  og Bjørn Skagen