Å glemme sine forfedre er å være en bekk uten kilde, et tre uten rot.

ORKANGER.INFO
Arbeiderungdomslaget
Aviser
Bankvesenet
Eldre historie
Fagforeninger
Feskarøra
Foreninger og lag
Gater og veier
Gjengvirksomhet
Gårder
Handel håndverk/
små industri
Havna
Helsevesen
Humor i gamle dager
Idrett
Industri
Informanter
Kirken
Kommunikasjon
Kommunen
Krig og fred
Kultur
Offentlig virksomhet
Skole
Songli Forsøksgård
ADMINISTRATIV DEL
Styringsgruppen
Hjemmesider
Intervjuer
Registrering
Video- og lyd gruppe
Vedtekter
Kontakt oss
 

Kirken


Orkanger  Aktivum
Salvesen & Thams's Comm. as

OTI
exigo

 

 


 

Prestene på Orkanger

 

Hjelpepresten/kalskapellanen/kapellan på Orkanger

Etter krigen ble kommunene oppfordret til å opprette hjelpepreststillinger i kommunen.

I Orkdal var de tidlig ute med søknad. Allerede i 1946 søker herredsstyrene i Orkland, Orkdal og Orkanger om å få opprette en slik stilling med bopel på Orkanger. 10 år senere ble stillingen gjort om fra kommunal til statlig stilling med tittelen kallskapellan.

Olav Olsen ble tilsatt som den første hjelpeprest i Orkdal og hadde stillingen helt frem til i 1967.

1947 - 1967

Pastor Olav Olsen

1970 - 1973

Kallskapellan Leif Lund Berg

1977 - 1990

Kallskapellan Audun Slettahjell

1990 - 1995

Kapellan Arnfred Lunde

1996 -

Kapellan Pål Ove Lilleberg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto over Orkanger: Inge Eriksen

Webmaster:Pål Ove Lilleberg  og Bjørn Skagen