Å glemme sine forfedre er å være en bekk uten kilde, et tre uten rot.

ORKANGER.INFO
Arbeiderungdomslaget
Aviser
Bankvesenet
Eldre historie
Fagforeninger
Feskarøra
Foreninger og lag
Gater og veier
Gjengvirksomhet
Gårder
Handel håndverk/
små industri
Havna
Helsevesen
Humor i gamle dager
Idrett
Industri
Informanter
Kirken
Kommunikasjon
Kommunen
Krig og fred
Kultur
Offentlig virksomhet
Skole
Songli Forsøksgård
ADMINISTRATIV DEL
Styringsgruppen
Hjemmesider
Intervjuer
Registrering
Video- og lyd gruppe
Vedtekter
Kontakt oss
 

Kirken


Orkanger  Aktivum
Salvesen & Thams's Comm. as

OTI
exigo

 

 


 

Konfirmantboka

19. juni 2013

 

Tirsdag 18. juni ble konfirmantboka på Orkanger lansert. Boka presentere de som ble konfirmert i Orkanger kirke fra og med 1945 og frem til i dag. Rundt 50 møtte frem på Nedre Rømme for å overvære denne begivenheten. Mange hadde kanskje ikke sett for seg at boka ble lansert på denne måten.

Det ble en kveld med variert program som startet med et lite historisk tilbakeblikk. Komiteen som har laget boka, lot oss få en smakebit på hvordan det var å bli konfirmert på 50-tallet. Sokneprest Pål Ove Lilleberg hadde for anledningen kledd seg i den gamle samarien og konfirmerte på gammelt vis Finn Willy Sæther, Tormod Jønsberg og Ole Kristian Fagerli. De ble overhørt og måtte avlegge løfte, slik det var på 50-tallet.

Deretter ble konfirmantboka presentert gjennom en lanseringsvideo. Lanseringsvideoen kan sees her>>>

John Egil Bergem intervjuet deretter komiteen om arbeidet med boka før det ble servert kaffe og kaker. Pål Ove Lilleberg hadde også for anledningen laget en liten konfirmant-quiz.

Allerede denne kvelden ble det solgt rundt 60 bøker og under Orkangerdagene vil boka bli å få kjøpt på Nedre Rømme. Boka kan også bestilles ved å bruke det elektroniske skjemaet nedenfor.

I tillegg til å presentere konfirmantene er det bak i boka et tillegg med artikler om kirkehusene på Orkanger, minner og historikk om konfirmasjon samt en presentasjon av prestene og kateketene i denne perioden.

Det er Orkanger historie og Orkanger menighetsråd som har gått sammen om å gi ut denne boka. De oppnevnte en komite bestående av Finn Willy Sæther, Tormod Jønsberg, Ole Kristian Fagerli og Pål Ove Lilleberg.

Lanseringsvideo

Til lanseringen av boka ble det laget en video. Den kan sees her>>>

Kjøp av boka

Under Orkangherdagene vil boka være å få kjøpt på følgende plasser
 - Nedre Rømme eller på
 - Frivillighetssentralen rett ovenfor Sør-Trøndelag.

Over helga regner vi med å få den ut til bokhandlerne på Orkanger.

Pris: Kr. 250,-   

Foto over Orkanger: Inge Eriksen

Webmaster:Pål Ove Lilleberg  og Bjørn Skagen