Å glemme sine forfedre er å være en bekk uten kilde, et tre uten rot.

ORKANGER.INFO
Arbeiderungdomslaget
Aviser
Bankvesenet
Eldre historie
Fagforeninger
Feskarøra
Foreninger og lag
Gater og veier
Gjengvirksomhet
Gårder
Handel håndverk/
små industri
Havna
Helsevesen
Humor i gamle dager
Idrett
Industri
Informanter
Kirken
Kommunikasjon
Kommunen
Krig og fred
Kultur
Offentlig virksomhet
Skole
Songli Forsøksgård
ADMINISTRATIV DEL
Styringsgruppen
Hjemmesider
Intervjuer
Registrering
Video- og lyd gruppe
Vedtekter
Kontakt oss
 

Krig og fred


Orkanger  Aktivum
Salvesen & Thams's Comm. as

OTI
exigo

 

 


 

Krigsårene

 

Motstandsarbeidet

I mars 1941 ble den første militære motstandsgruppen dannet. Den besto av 4 – 5 mann og de var veldig forsiktig med å ta opp nye medlemmer. Etter hvert ble det dannet flere grupper, og etter en tid ble de slått sammen til en gruppe. Flere av de som var med måtte etter en tid forlate landet. Mest på grunn av aktiv etterretning og utspekulert infiltrasjon fra Rinnan’s samarbeidspartnere.

Oppgavene besto i å samle skjulte våpen og ammunisjon, og trene medlemmene i militære disipliner for å støtte en eventuell invasjon av allierte styrker. (De fleste gruppeledere hadde befalsutdannelse fra før krigen). Andre oppgaver var å spre informasjon om krigens gang, samt rapportere tyske planer og styrkedisponeringer til England. Disse meldingene ble sendt ved hjelp av kurerer som pendlet mellom Trøndelag og Sverige. Mye av den informasjonen som ble sendt var av avgjørende betydning for planleggingen av sabotasjeaksjonene.

Sabotørene fra kompani Linge ville i utgangspunktet ikke søke hjelp fra lokalbefolkningen, på grunn av faren for represalier. Men allerede på første oppdraget innså de at dette ikke gikk. De opprettet kontakt med 4 – 5 personer som de nyttet på alle oppdrag i Orkdal. Tyskerne klarte aldri å knyttte sabotørenes virksomhet opp mot disse personene. Enkelte av dem ble arrestert, men av andre årsaker.

Det var også andre former for motstandsarbeid. Dette gikk mer på provokasjoner mot tyskerne. Eksempel på dette var bruk av rød topplue (jøssing), bruk av binders på jakkene og lignenede. Dette var mer et eksempel på at folk ikke ga opp, men ville fortsette kampen.

Alt motstandsarbeide ble etter hvert budet sammen og ført inn i ”Milorg”. Ved frigjøringen i mai 1945 utgjorde denne styrken ca 163 mann, og de gjorde en god jobb i samarbeid med politiet inntil ordinære norske militærstyrker overtok 15 juli 1945.

 

Neste: Bombing eller sabotasje

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto over Orkanger: Inge Eriksen

Webmaster: Pål Ove Lilleberg  og Bjørn Skagen