Å glemme sine forfedre er å være en bekk uten kilde, et tre uten rot.

ORKANGER.INFO
Arbeiderungdomslaget
Aviser
Bankvesenet
Eldre historie
Fagforeninger
Feskarøra
Foreninger og lag
Gater og veier
Gjengvirksomhet
Gårder
Handel håndverk/
små industri
Havna
Helsevesen
Humor i gamle dager
Idrett
Industri
Informanter
Kirken
Kommunikasjon
Kommunen
Krig og fred
Kultur
Offentlig virksomhet
Skole
Songli Forsøksgård
ADMINISTRATIV DEL
Styringsgruppen
Hjemmesider
Intervjuer
Registrering
Video- og lyd gruppe
Vedtekter
Kontakt oss
 

Krig og fred


Orkanger  Aktivum
Salvesen & Thams's Comm. as

OTI
exigo

 

 


 

Krigsårene

 

8. mai 1945

Meldingen om at Tyskland hadde kapitulert gikk ut. Dette førte til stor glede blant folket i dalføret. Det norske flagget ble atter heist i de fleste flaggstenger i distriktet etter fem års styre av en fremmed makt. Fangene i de forskjellige leirene i dalføret ble sluppet fri, og gleden blant folket var enormt stor.

På Orkanger ble det feiret med et stort fanetok med sang og musikk, og stor fest om kvelden. Fem år med krig var endelig over og tida var inne for å bygge opp landet igjen.

8 mai 1945 kom disse frie skrevne ord fra redaktør Erik Aarvik i avisa Sør Trøndelag. Han gikk selv rundt på Orkanger og ga ut arket. Typografene Peder Mælen og Rasmus Kongsvik hjalp Årvik med trykkingen.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto over Orkanger: Inge Eriksen

Webmaster: Pål Ove Lilleberg  og Bjørn Skagen