Å glemme sine forfedre er å være en bekk uten kilde, et tre uten rot.

ORKANGER.INFO
Arbeiderungdomslaget
Aviser
Bankvesenet
Eldre historie
Fagforeninger
Feskarøra
Foreninger og lag
Gater og veier
Gjengvirksomhet
Gårder
Handel håndverk/
små industri
Havna
Helsevesen
Humor i gamle dager
Idrett
Industri
Informanter
Kirken
Kommunikasjon
Kommunen
Krig og fred
Kultur
Offentlig virksomhet
Skole
Songli Forsøksgård
ADMINISTRATIV DEL
Styringsgruppen
Hjemmesider
Intervjuer
Registrering
Video- og lyd gruppe
Vedtekter
Kontakt oss
 

Krig og fred


Orkanger Aktivum
Salvesen & Thams's Comm. as

OTI
exigo

 

 


 

Krigsårene

 

Bombing eller sabotasje

Tyskernes evne til å produsere krigsmateriell, som våpensystemer, ammunisjon og sprengstoff ville få betydning for krigens varighet og utfall.

Svovelkisen fra Løkken var meget viktig i denne sammenheng i og med at ¼ av tyskernes tilgang kom derfra. Betydningen økte sterkt under krigen, og i oktober 1943 var dette den eneste gruven tyskerne hadde kontroll med leveransene fra.

Gruveledelsens sabotasje var å ta ut den fattigste kisen og de ansatte sabotasje ved å ”arbeide sakte holdninger” var verdifulle, men ikke tilstrekkelig.

De allierte måtte stoppe denne tilførselen, og det enkleste ville være å bombe gruveanlegget og utskipningskaia på Thamshavn. Dette ville føre til store tap av menneskeliv blant den sivile befolkning. Alternativet var sabotasje utført av små grupper fra Kompani Linge. Dette kunne føre til represalier blant sivilbefolkningen hvis de mislykkes i å vise at dette var en aksjon utført av engelske sabotører.

Bilder tatt av britisk etterretnigsfly over Orkanger og Thamshavn den 14 oktober 1942 da bombing var aktuelt.

 

De allierte vedtok i første omgang å iverksette sabotasjehandlinger mot anleggene, men gjorde det samtidig helt klart for de norske styresmakter i England at hvis operasjonene mislyktes, ville anleggene bli bombet.

Sabotasjehandlingene

 1. Om morgenen den 5. mai 1942 ble omformerstasjonen på Bårdshaug sprengt.

  Sabotører: Peter Deinboll, Torleif Grong og Per Getz.

 2. 26. februar 1943 ble kisbåten D/S Nordfahrt sprengt. Planen var å sprenge skipet mens det lå til kai. Ladningen ble festet og båten forlatt. på grunn av at en annen båt skulle losse ble Nordfarht lagt på reden. Den lå der da ladningen gikk av.

  Sabotører: Peter Deinboll, Bjørn Pedersen og Olav Sættem.

 3. 31. oktober 1943 ble det utført sabotasje mot lokomotivparken på Thamshavnbanen på følgende steder. Fabrikkområdet på Thamshavn, Orkanger stasjon og Løkken stasjon. Det ble en del misforståelser ved denne aksjonen slik at enkelte ladninger ikke ble plassert.

  Sabotører: Peter Deinboll, Torfinn Bjørnås, Arne Hægstad,
  Paal Skjærpe, Odd Nilsen, Aasmund Wisløff og Leif Brønn.

 4. 19. november 1943 en ny aksjon mot lokomotivparken, da i Klingliene og Løkken stasjon. Operasjonen i Klingliene gikk skeis ved at ladningen gikk av for tidlig og Odd Nilsen ble drept.

  Sabotører: Peter Deinboll, Torfinn Bjørnås, Arne Hægstad,
  Paal Skjærpe, Odd Nilsen, Aasmund Wisløff og Leif Brønn.

 5. Henholdsvis 9. mai og 1. juni 1944 ble togene kapret ved Hongslomælen og personellet ble jaget av og lokomotivet sprengt. Jernbanebrua på Svorkmo ble også underminert, men ladningen ble oppdaget av en tysk vaktpost og fjernet før den gikk av.

  Sabotører: Torfinn Bjørnås, Arne Hægstad og Aasmund Wisløff

 6. Den siste aksjonen ble utført den 10. juni 1944 i Klinglien, men toget var bevoktet av tyske styrket slik at sabotørene måtte trekk seg ut etter en skuddveksling.

  Sabotører: Torfinn Bjørnås, Arne Jægstad og Aasmund Wisløff.

Hovedtrekkene fra disse aksjonene for en si var vellykket. Malmtransporten ble vesentlig redusert. Tyskerne startet i 1944 på å utvide sporet opp til Løkken, slik at de kunne ta i bruk et annet lokomotiv som var sendt oppover fra Tyskland. Dette på grunn av at lokomotiv med riktig sporvidde ikke var å oppdrive.
 

Neste: Tyske hovedforsvarslinjer

 

 

Foto over Orkanger: Inge Eriksen

Webmaster: Pål Ove Lilleberg  og Bjørn Skagen