Å glemme sine forfedre er å være en bekk uten kilde, et tre uten rot.

ORKANGER.INFO
Arbeiderungdomslaget
Aviser
Bankvesenet
Eldre historie
Fagforeninger
Feskarøra
Foreninger og lag
Gater og veier
Gjengvirksomhet
Gårder
Handel håndverk/
små industri
Havna
Helsevesen
Humor i gamle dager
Idrett
Industri
Informanter
Kirken
Kommunikasjon
Kommunen
Krig og fred
Kultur
Offentlig virksomhet
Skole
Songli Forsøksgård
ADMINISTRATIV DEL
Styringsgruppen
Hjemmesider
Intervjuer
Registrering
Video- og lyd gruppe
Vedtekter
Kontakt oss
 

Kirken


Orkanger  Aktivum
Salvesen & Thams's Comm. as

OTI
exigo

 

 


 

Kirkehistorie

Side 2

Interiøret

Mye av inventaret ble gitt som gaver i forbindelse med byggingen. Kirkeklokken og alterduken ble gitt av fru Maia Richter. Garver H.B. Willmann ga orgel og H.P. Jenssen ga en lysekrone. Alterkalk og disk var garver fra Anton Jenssen, mens Gina Jenssen ga 2 sølv alterstaker. Altertavlen, som er en kopi av Blochs ”Christus consulator”, ble gitt av Hermann Levanger. Senere ble det innsatt et glassmaleri i koret bekostet av penger fra J.E. Willmanns legat.

Orkanger Vel ga i 1939 gulvløper og to brudestoler, og ga i 1950 4 femarmede lysekroner.Senere har velforeningen gitt sjuarmet lysestaker, nattverdkalker og blomstervaser i sølv. Til jubileet i 1992 ga velforeningen en lesepult. Gulvløperen ble samme år skiftet ut med en løper gitt av Rostad Møbler AS. Senere har private gaver gitt grunnlag for å anskaffe bl.a. piano og prosesjonskors.

Når det gjelder liturgiske tekstiler, ga Husfliden 1960 et messehagel. Elfrida Singstad og Kirsti Halsen laget to alterduker og Magnhild Hoff broderte i 1969 et prekestolkledet. I 2004 har gaver gjort det mulig å skaffe nytt messehagel, alterduk og prekestolklede.

Opprinnelig hadde kirken et orgel levert av Hals og Filtvedt. Dette ble utvidet i 1901. Det ble ytterligere utvidet og restaurert i 1937 av Brødrene Torkildsen orgelbyggeri i Åsen. Restaureringen var så omfattende at orgelet framsto som et Torkildsen-orgel.

Etter lang tids arbeid for finansieringen og et par års byggetid kunne man i 2000 innvie et helt nytt 12 stemmers orgel fra Brødrene Torkildsen.

Bruken av kirken

Det var folksomt i kirken ved innvielsen. Senere varierte nok oppslutningen om gudstjenestene, som til å begynne med var hver 3. uke.

Nå er det ca. 30-35 forordnede gudstjenester i året i tillegg til noen skolegudstjenester og andre spesielle gudstjenester. De fleste begravelser og bisettelser forrettes nå i Den gode Hyrdes kapell, men kirkelige vigsler holdes i kirken. Ellers brukes den også til en del konserter.

1|2|3|

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto over Orkanger: Inge Eriksen

Webmaster:Pål Ove Lilleberg  og Bjørn Skagen