Å glemme sine forfedre er å være en bekk uten kilde, et tre uten rot.

ORKANGER.INFO
Arbeiderungdomslaget
Aviser
Bankvesenet
Eldre historie
Fagforeninger
Feskarøra
Foreninger og lag
Gater og veier
Gjengvirksomhet
Gårder
Handel håndverk/
små industri
Havna
Helsevesen
Humor i gamle dager
Idrett
Industri
Informanter
Kirken
Kommunikasjon
Kommunen
Krig og fred
Kultur
Offentlig virksomhet
Skole
Songli Forsøksgård
ADMINISTRATIV DEL
Styringsgruppen
Hjemmesider
Intervjuer
Registrering
Video- og lyd gruppe
Vedtekter
Kontakt oss
 

Kirken


Orkanger  Aktivum
Salvesen & Thams's Comm. as
Danske Bank
OTI
exigo
Orkdal Energi


 

Orkanger kirke
Avisartikkel av Ragnhild Isdal

Side 2

Innvielsen i 1892

Selv om det enda ikke var helt slutt på striden mellom kirkekomiteen og herredsstyre, kom man da omsider så langt at kirken kunne innvies. Det skjedde ved prost Brodahl den 28 april 1892.

Da var den siste preken i hovedkirken på Fannrem holdt 4 dager tidligere. På denne måten ble sognefolket altså ikke uten kirke en eneste søndag. Ørakirken var for en tid blitt sognekirke - .

Under vielsen av kirken talte prost Brodahl over Acta 10. 4 fg. ”Han er den som bød oss vitne for folket, at han er den som er satt dommer over levende og døde”.

Gaver til kirken

Det var gitt en rekke gaver til kirken da den endelig stod ferdig. Tomt og krikegård var blitt gitt av fogd Johan Richter. Hans hustru ga kirken klokker. Fra H. P. Wilmann ble det forært orgel, mens altertavlen med ramme var en gave fra norskamerikaneren Hermann Levanger. Konsul H. P. Jenssen, Trondheim ga lyskrone med innskriften: ”Til minde om Gara Richter.

Hun hadde tatt opptakten til søndagsskolearbeidet i dalføret.

Kalk og disk var også gaver fra konsul Jenssen og to alterstaker i sølv var gitt av Halvor Jensen, Trondheim. Fru Richter forærte også alterduk. I det hele tatt var det stor oppslutning når det gjaldt kompletteringen av kirken, og det ble gitt mange pengegaver til dens utsmykking.

Gjennom de senere år er det Orkanger Vel som har sett det som sin oppgave å arbeide for kirkens forskjønnelse, og mange vakre ting har denne forening skjenket kirken på stedet: Lysekroner, lampetter, gulvtepper, løper, lysestaker og meget annet.

Utstyr

Orkanger kirke hører til de mer spartansk utstyrte, og man kan medgi at farvene ikke spiller i de mykeste nyanser. Også når det gjelder bekvemmeligheten i kirken, da først og fremst den gammeldags oppvarmingen og de lite behagelige benkene, gjør sitt til at det nå er kommet aktualitet over spørsmålet om hvorvidt kommunen skal satse på nytt kirkebygg eller sette den nåværende kirken i bedre stand.

Uansett hvilken avgjørelse det kommer til å bli i denne sak, står imidlertid det faktum fast at Orkanger folk er glad i sin kirke slik den står der, og den har for de fleste stor affeksjonsverdi tross sine mangler. Det er derfor utenfor enhver tvil at folk på Orkanger nærer et sterkt ønske om at det må bli tatt hånd om deres kirke og at det kan utføres arbeider på den som både forskjønner den og gjør den varmere og solidere.

1|2|3|

 

 

 

 

 

Foto over Orkanger: Inge Eriksen

Webmaster:Pål Ove Lilleberg  og Bjørn Skagen