Å glemme sine forfedre er å være en bekk uten kilde, et tre uten rot.

ORKANGER.INFO
Arbeiderungdomslaget
Aviser
Bankvesenet
Eldre historie
Fagforeninger
Feskarøra
Foreninger og lag
Gater og veier
Gjengvirksomhet
Gårder
Handel håndverk/
små industri
Havna
Helsevesen
Humor i gamle dager
Idrett
Industri
Informanter
Kirken
Kommunikasjon
Kommunen
Krig og fred
Kultur
Offentlig virksomhet
Skole
Songli Forsøksgård
ADMINISTRATIV DEL
Styringsgruppen
Hjemmesider
Intervjuer
Registrering
Video- og lyd gruppe
Vedtekter
Kontakt oss
 

Krig og fred


Orkanger  Aktivum
Salvesen & Thams's Comm. as

OTI
exigo

 

 


 

Tysk melding
6. mai 1945

 

Denne meldingen kom fra tyske myndigheter til Thamshavn telefon-stasjon to dager før kapitulasjonen 8. mai 1945 - d.v.s. den ble mottatt 6. mai 1945.

Det var Elfrid Sandgrind som hadde vakt på sentralen denne dagen og som tok imot den historiske meldingen.

 

Tyskkontrollerte norske telegrambyrå meddeler:

At høystkommanderende i Norge general Bøhme har tilbudt
at de tyske tropper i Norge kapitulere like ovenfor de allierte.

Terboven har tilbudt å trekke seg tilbake
og der Führer Dönitz har forbudt
at hvilken som helst ødeleggelse av anlegg
og lagre av levnetsmidler i Norge skjer.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto over Orkanger: Inge Eriksen

Webmaster: Pål Ove Lilleberg  og Bjørn Skagen