Å glemme sine forfedre er å være en bekk uten kilde, et tre uten rot.

ORKANGER.INFO
Arbeiderungdomslaget
Aviser
Bankvesenet
Eldre historie
Fagforeninger
Feskarøra
Foreninger og lag
Gater og veier
Gjengvirksomhet
Gårder
Handel håndverk/
små industri
Havna
Helsevesen
Humor i gamle dager
Idrett
Industri
Informanter
Kirken
Kommunikasjon
Kommunen
Krig og fred
Kultur
Offentlig virksomhet
Skole
Songli Forsøksgård
ADMINISTRATIV DEL
Styringsgruppen
Hjemmesider
Intervjuer
Registrering
Video- og lyd gruppe
Vedtekter
Kontakt oss
 

Krig og fred


Orkanger  Aktivum
Salvesen & Thams's Comm. as

OTI
exigo

 

 


 

Tysk invasjon

 

Tysk invasjon av Orkdal.

Meldinga om at Trondheim var besatt av tyske tropper gikk ut på radio om morgenen den 9. april. Våpenføre folk i distriktet ble oppfordret til å samle in våpen og ammunisjon fra lokale skytterlag, og møte på Berkåk så fort som mulig. Mange reiste, men da de kom frem ble flere sendt heim igjen på grunn av at det ikke var våpen og uniformer til alle. Mange av de som møtte hadde ikke militær opplæring, og ble ikke prioritert fremfor de som hadde vært inne til førstegangstjeneste.

Den første fra distriktet som falt var Steinar Kvernmo fra Geitastrand. Han deltok i en liten styrke som møtte tyskerne ved Lundamo. Under dette angrepet ble tyskerne påført store tap, som ga styrkene videre opp i Gauldalen tid til å forberede seg. Tyskerne led store tap på sin ferd til Berkåk. Har for øvrig ingen fortegnelse på om det var andre orkdalinger som falt under disse trefningene. Ellers vil en nevne at under kampene i Gratangen falt Per Kjelland fra Orkanger, Alfred Holstad og Nils Bjerkan fra Meldal og Arnt J. Martinsen Rotnes fra Snillfjord. Det var 37 som deltok fra nåværende Orkdal kommune.

De første tyske soldatene i Orkdal.

Den 23 april 1940 kom det en tysk forpatrulje til Orkdal. De var på Orkanger i 2 – 3 timer før de returnerte til Trondheim. Den 17 april kom det en styrke på ca 100 mann som slo seg ned på Orkanger og i Fannrem, da med oppdrag å sikre viktige knutepunkter i dalen. (bruer etc). 29 april kom det en større styrke på 300 mann med stridsvogner og kjøretøy som tok seg videre oppover dalen. Denne styrken møtte ikke militær motstand i dalføret.


De førstre tyskere kommer til Orkanger.
Bildet tatt fra tredje etasje i Rostadgården

Tysk besettelse.

Etter hvert kom det flere tyskere, og de besatte verksområdet på Thamshavn, stasjonene langs Thamshavnbanen og gruveområdet på Løkken. Denne styrkeoppbygningen økte utover i krigsårene. På det meste var ca 4200 soldater iht. tyske kart og fortegnelser, men ut i fra bøker og tidsskrifter gitt ut like etter krigen var det ca 2000 – 3000 soldater i dalføret. Om disse tallene innbefatter de styrkene som var på Svorkmo og Løkken er noe uklart.

Rekvisisjoner.

I den første tiden rekvirerte tyskerne deler av Orkanger folkeskole, bedehus, forsamlingshus og kommunale lokaler rundt om i dagens kommune. Etter hvert bygde de egne brakker og leirer rundt om i Orkdalsføret.

Videre måtte bøndene levere melk og kjøtt og andre matvarer som ble rasjonert ut til tyskere og den øvrige befolkningen. Tyskerne rekvirerte også skogområder til vedhogst og for å skaffe materialer til forskjellige byggeprosjekter.

 

 

Foto over Orkanger: Inge Eriksen

Webmaster: Pål Ove Lilleberg  og Bjørn Skagen