Å glemme sine forfedre er å være en bekk uten kilde, et tre uten rot.

ORKANGER.INFO
Arbeiderungdomslaget
Aviser
Bankvesenet
Eldre historie
Fagforeninger
Feskarøra
Foreninger og lag
Gater og veier
Gjengvirksomhet
Gårder
Handel håndverk/
små industri
Havna
Helsevesen
Humor i gamle dager
Idrett
Industri
Informanter
Kirken
Kommunikasjon
Kommunen
Krig og fred
Kultur
Offentlig virksomhet
Skole
Songli Forsøksgård
ADMINISTRATIV DEL
Styringsgruppen
Hjemmesider
Intervjuer
Registrering
Video- og lyd gruppe
Vedtekter
Kontakt oss
 

Krig og fred


Orkanger  Aktivum
Salvesen & Thams's Comm. as

OTI
exigo

 

 


 

Naturforekomster av Tysk interesse

 

Grusuttak

Orkdalsføret er kjent for sine forekomster av grus. Dette var noe tyskerne visste og benytte seg av. Spesielt etter at de vedtok å bygge en ubåtbase i Trondheim, (Dora 1 og Dora 2) og utbygging av flybase på Ørlandet. Siden mye av grusforekomstene på Orkanger lå nesten opp i dagen og samtidig nær sjøen, var det naturlig å bruke lektere og båter til å frakte denne massen til byggestedene i Trondheim og på Ørlandet.

Rester etter tyskernes
grusuttak
på Nedre Rømme

Her ble grusen vasket før den
ble sendt til byggestedene
Dora og flyplassen på Ørlandet.

Det ble i 1942 bygget en egen jernbane fra Nedre Rømme ut til Nebben hvor det ble bygd en egen kai for utskipning av grus fra Orkangerområdet.

Disse to bildene viser kaianlegget tyskerne bygget ved Nebben for å skipe ut den grusen de tok på Nedre Rømme. Legg merke til på bilde til høyre nedre kant til venstre at det er lagt dobbeltspor. Her krysset fullastede tog med tomme på vei for ny last. Et lignende punkt ble også bygget ved Hermetikken.

Uttak av ved og tømmer

Tyskerne hadde et stort behov for bygningsmaterialer til bygging av mannskapsbrakker og andre forlegninger i løpet av krigsårene. Videre ble det brukt mye stolper til sikring av viktige bygg, inngjerdinger og sperrestillinger. Det ble rekvirert hogstområder gjenom de kommunale myndigheter og det var i hovedsak krigsfanger som sto for denne hogsten.

På Orkanger ble det i hovedsak Nervik og Hoveiendommene som ble berørt. Noe ble sikker også rekvirert fra Rømme eiendommene.

Ved og lauvvirke ble benyttet til oppvarming av hus og drivstoff på biler (Knottagregat), og store mengder ble tatt ut i løpet av krigsårene.

Biler drevet med knottagregat i krigsårene 1940 – 1945.

Henting av materialer med bil drevet med knottgenerator.

 

 

Foto over Orkanger: Inge Eriksen

Webmaster: Pål Ove Lilleberg  og Bjørn Skagen