Å glemme sine forfedre er å være en bekk uten kilde, et tre uten rot.

ORKANGER.INFO
Arbeiderungdomslaget
Aviser
Bankvesenet
Eldre historie
Fagforeninger
Feskarøra
Foreninger og lag
Gater og veier
Gjengvirksomhet
Gårder
Handel håndverk/
små industri
Havna
Helsevesen
Humor i gamle dager
Idrett
Industri
Informanter
Kirken
Kommunikasjon
Kommunen
Krig og fred
Kultur
Offentlig virksomhet
Skole
Songli Forsøksgård
ADMINISTRATIV DEL
Styringsgruppen
Hjemmesider
Intervjuer
Registrering
Video- og lyd gruppe
Vedtekter
Kontakt oss
 

Krig og fred


Orkanger  Aktivum
Salvesen & Thams's Comm. as

OTI
exigo

 

 


 

Forædersang

Skrevet av Solveig Angvik på sykkeltur i 1941
Sted Allstad den 19/8-41.
(Stedet må være på Møre da turen gikk via Berkåk og Sunndalen.)
Melodi: Home on the Ranch

1.
Et fientlig folk har i år trengt seg inn
i vårt land og tatt allting med makt ;
og vi nordmenn vil føler oss såret i sind,
for at Norge ei lenger er vårt.

Refreng.
Alt, alt har de tatt
Alt som vakkert i Norge er skapt;
Er i tyskernes vold og vi føler det sårt,
At det Norge ei lenger er vårt.

2.
Til de piker som stadig med tyskerne går,
Vil vi rette et alvorlig ord.
Husk du er norsk og det navnet du får
Er foræder mot Norge vår mor.

Refreng.
Å har du alt glemt de norske gutter
som graven har gjemt?
Som kjempet og stridt og selv døden har lidt
For vårt hjemland, vår frihet og rett.

3.
Hva gavner deg om du følle kan få
med en gutt som du ikke forstår?
Ti du kan ei det språk som du har blitt fortalt,
Det er - Ich liebe dich – det er alt

Refreng.
Å tenk deg litt om i det hjem
hvor en plads nå står tom
Det er tyskerne som utpå villmark begjær
som har krenket vårt land og vårt folk

4.
Men nu skal det atter komme
En dag da Norge og alt skal stå fritt
Og vi nordmenn vi kjemper et knusende slat,
For at alltid bli fienden kvitt.

Refreng.
Ti fri fra all tvang
Skal vi synge vår fedrelandssang
Når vårt flag veier fritt og vi er fienden kvitt
Er det atter da ro i vårt land.

 

 

Foto over Orkanger: Inge Eriksen

Webmaster: Pål Ove Lilleberg  og Bjørn Skagen