Å glemme sine forfedre er å være en bekk uten kilde, et tre uten rot.

ORKANGER.INFO
Arbeiderungdomslaget
Aviser
Bankvesenet
Eldre historie
Fagforeninger
Feskarøra
Foreninger og lag
Gater og veier
Gjengvirksomhet
Gårder
Handel håndverk/
små industri
Havna
Helsevesen
Humor i gamle dager
Idrett
Industri
Informanter
Kirken
Kommunikasjon
Kommunen
Krig og fred
Kultur
Offentlig virksomhet
Skole
Songli Forsøksgård
ADMINISTRATIV DEL
Styringsgruppen
Hjemmesider
Intervjuer
Registrering
Video- og lyd gruppe
Vedtekter
Kontakt oss
 

Krig og fred


Orkanger  Aktivum
Salvesen & Thams's Comm. as

OTI
exigo

 

 


 

Dokumentoversikt

07 01 Før krigsutbruddet

07 01 01

”PÅBUD”- Hemmelig: Orkla Metal / Salvesen & Thams påbud til sine ansatte dat.1939

07 02 Krigstida

07 02 01

Oversikt over tyske anleggsvirksomheter i Sør-Trøndelag

07 02 02

”Artikkelserie fra krigen ” v/Ingrid Rygh

07 02 03

”Opplev krigens hverdag i Norge”
Mappe med div. utklipp, bilder...

07 02 04

”Orkdalingers deltagelse i nøytralitetsvakt ved I R 12 bataljon i Nord-Norge og i slaget i Gratangen i 1940
07 02 05 "Bombing og sabotage"
v/Lita Deinbold Jenssen. (Eng. utgave)
07 02 06 ”Krigs- og okkupasjonssoga” v/ Ingvald Forfang
07 02 07 ”Okkupasjonstida” v//Ingvald Forfang 1940 - 50

07 03 Beretninger fra Motstandsbevegelsen

 07 03 01 Beretning 01 v/Einar Holt og Odd Olsen
 07 03 02 Beretning 02 v/Johan Elvbakken
 07 03 03 Beretning 03 v/Erik Solhus
 07 03 04 Beretning 04 v/Arne Solhus
 07 03 05 Beretning 05 v/Asbjørn Lefstad
 07 03 06 Beretning 06 v/Sivert Tuflåt
 07 03 07 Beretning 07 v/Olav L Sæther
 07 03 08 Beretning 08 v/Torfinn Bjørnås
 07 03 09 Beretning 09 v/Andreas Rikstad
 07 03 10 Beretning 10 v/Jan Berg
 07 03 11 Beretning 11 a) og b) v/Odd Olsen
Fra deltagelse i motstandskampen og opplevelse i fangenskap. Kassetter med intervjuer vedr. krigsårene, politisk aktivitet, fagforeningsvirksomhet
 07 03 12 Beretning 12 v/Knut Brødkorp-Danielsen
 07 03 13 Beretning 13 v/Margit Mjøen Øyen
 07 03 14 Beretning 14 v/John Gravråk
 07 03 15 Beretning 15 v/Arve Herrem
 07 03 16 Beretning 16 v/Robert Konstad
 07 03 17 Beretning 17 v/Kåre Løkken Okkupasjonstida 1940– 45

07 04 Frigjøringen - og dagene etter

07 04 01 ”Gjensyn med slagmarkene i Normandie”
v/ Ragnvald Myre
07 04 02 ”Fredsdagene” Div. avisutklipp, memoarer fra krigtida, ”Okkupasjonstida” v/ Ingvald Forfang
07 04 03 Hjemmefronten, Distriktskomandoen i Trondheim: Oversikt over mannskaper og våpen i Sør-Trøndelag
07 04 04 Vedr. Avvikling av A T- leiren på Svorkmo
07 04 05 ”Lebensborn-barn” nr.2339 Aud Svorkmo – mor
07 04 06 Meddelse fra tyskkontrollert telegrambyrå

07 05 De som falt

07 05 01 Til Oberstløytnant Rolf Bergs minne: (Avisutklipp)
- Tale ved Rolf Bergs bisettelse
   v/ res.kap. T. Leergård,
- Rolf Bergs gravferd
- Falt for sitt land
- Min elev v/ Gudrun Hov (inkl. diskett)
- Artikkel ”Spitfireleader”
07 05 02 ”De som falt” Per Kiellan
07 05 03 Tale ved bautaen over de falne fra Orkanger
v/ Ragnhild Isdal 17.mai 2004,
samt disket inneh. overstående
07 05 04  

07 06 Diverse kart

07 06 01 Situasjonsplan Svorkmo
07 06 02 Soldatforlegninger
07 06 03 Militært kart ”Børsenske Compagnie”
september 1805
07 06 04 Kart over forlegninger av tyske tropper.
Orkdal / Fannrem
07 06 05 Soldatforlegninger
07 06 06 Eiendomskart – Rømmesmoan
07 06 07 Minekart / plan / beskrivelse
over ”Skjenaldfossen”
07 06 08 Kart over ”Søvassli”
07 06 09 Minekart / plan /beskrivelse Svorkmo jernbanebru
07 06 10 Minekart / plan / beskrivelse over Løkken
07 06 11 Forlegningsplan Bårdshaug
07 06 12 Skisse og inspeksjonsrapport
av A T- leir Svorkmo.
07 06 13 Skisse / infrastruktur - Bårdshaugleiren
07 06 14 Oversiktskart Orkanger - Fannrem
07 06 15 Reservationsplan
07 06 16 Oversikt over grusuttak i Orkanger og omegn
07 06 17 Forsvarlinjer og forlegningsplasser (tyske) – Fangeleirer, Sabotasjeaksjoner, Benyttede sabotørhytter, Engelske fly nedskutt

07 07 Diverse avisutklipp / henvisninger til annen litteratur

07 07 01 Kunngjøringer – forordninger
07 07 02 ”Krig og fred”
07 07 03  Henvisninger til bøker:
”Høk overHøk”av Svein Heglund,
”Nattjager” av Tarald Weisteen,
”Fornebu 9. april” av Cato Gunnfeldt,
”Bomb Gestapo” av Cato Gunnfeldt
”En krigsflyvers dagbok2 av Frodtjov Giørtz
”Marius” Skiløperr, Jageress, Krigsfange
            av Cato Gunnfeldt
”Catalina mot u-båt” av Harald Hartmann
07 07 04 Forædersang av Solveig Angvik
07 07 05 Orkla ba endelig om unnskylding til fam. Deinboll ved avdukingen av Petter Deinbolls minnestatue
07 07 06 Omtale inkl. bilder av Rolf Arne Berg
07 07 07 Div. avisutklipp
- Forordning v/Terboven
- ”Peter Deinboll kom ikke igjen”
- Minneord Rolf Arne Berg
- Peter Deinboll
- Opprop til de norske soldarer og det norske folk
   v/Komandør Falkenhost
- ”Norge og Danmark er Krigsskueplas”
- Quisling proklamerer ny regjering
- Kong Håkon og statsministerens henvendelse
  til det norske folk
- Frivillig militær opplæring v/ Th. A. Tangen
- Sør-Trøndelags stille kamp
  mot okkupasjonsmakt
07 07 08 Sammendrag fra krigsårene i Orkdal,
bla. oversikt over fangeleirene i Orkdal,
v/Anders Nilsen, Ketil Mule og Roar Hovsbakken
07 07 09 Hefte ”Norske flygere på kontinentet”

Bøker

Bok ”Kampen om Thamshavnbanen”
forf. Fredrik Widmark Bind 1 og 2
Bok ”Bombing eller sabotasje?”
forf. Lita Deinbold
Bok ”Skjebnetråder”
forf. Rolf Dahlø

 

 

Foto over Orkanger: Inge Eriksen

Webmaster: Pål Ove Lilleberg  og Bjørn Skagen