Å glemme sine forfedre er å være en bekk uten kilde, et tre uten rot.

ORKANGER.INFO
Arbeiderungdomslaget
Aviser
Bankvesenet
Eldre historie
Fagforeninger
Feskarøra
Foreninger og lag
Gater og veier
Gjengvirksomhet
Gårder
Handel håndverk/
små industri
Havna
Helsevesen
Humor i gamle dager
Idrett
Industri
Informanter
Kirken
Kommunikasjon
Kommunen
Krig og fred
Kultur
Offentlig virksomhet
Skole
Songli Forsøksgård
ADMINISTRATIV DEL
Styringsgruppen
Hjemmesider
Intervjuer
Registrering
Video- og lyd gruppe
Vedtekter
Kontakt oss
 

Krig og fred


Orkanger  Aktivum
Salvesen & Thams's Comm. as

OTI
exigo

 

 


 

Brev til Hjemmefronten
13. mai 1945

 

Brev til hjemmefronten i Orkdal
datert ”Orkanger 13 mai 1945”

 

Fra sjefen for D 22 avsnitt 4, kaptein Ingolf Brønstad.

Oppsetningsrapport.

8 område:

 - Områdesjef: Erik Solhus, telefon Fannrem

Gruppeledere (2 grupper på Orkanger):

 - Gruppe 1: Olav Hofsbakken, Orkanger
 - Gruppe 2: Olav Sæther, Orkanger

Styrke:

 - Gruppe 1:     57 mann
 - Gruppe 2:     40 mann
 - Til sammen:  97 mann

Våpen:

Gruppe 1 og 2 Orkanger:
 - 30 Krag-geværer
 - 1 Maskin-gevær
 - 2 Revolvere
 - 1 Maskin-pistol
 - 2 Pistoler

Ammunisjon:

 - 340 Krag patroner
 - 60 Revolverpatroner
 - 20 Patroner for maskinpistol
 - 20 ” ” pistol

Vakter:

1. Industrianleggene på Thamshavn.
 - 3 patruljerende dobbelposter - 3 avløsninger.

2. Gjølme bru.
 - 1 enkelt post - 3 avløsninger

3. Vedlager ved ”Hermetikken”, Orkanger
 - 1 enkelt post – 3 avløsninger

4. Kraftstasjon Skjenalddalen.
 - 4 dobeltposter - 3 avløsninger

5. Omformerstasjonen Bårdshaug.
 - 1 patruljerende dobbeltpost

6. Pumpestasjonen Bårdshaug
 - 1 patruljerende enkeltpost

I tillegg til dette var det satt opp 2 patruljerende dobbeltvakter om natta på strekningen Thamshavn – Follo (Ordensvakt).

Det gikk tilsvarende brev til andre grupper opp over i dalen.

 

 

 

 

 

 

Foto over Orkanger: Inge Eriksen

Webmaster: Pål Ove Lilleberg  og Bjørn Skagen