Å glemme sine forfedre er å være en bekk uten kilde, et tre uten rot.

ORKANGER.INFO
Arbeiderungdomslaget
Aviser
Bankvesenet
Eldre historie
Fagforeninger
Feskarøra
Foreninger og lag
Gater og veier
Gjengvirksomhet
Gårder
Handel håndverk/
små industri
Havna
Helsevesen
Humor i gamle dager
Idrett
Industri
Informanter
Kirken
Kommunikasjon
Kommunen
Krig og fred
Kultur
Offentlig virksomhet
Skole
Songli Forsøksgård
ADMINISTRATIV DEL
Styringsgruppen
Hjemmesider
Intervjuer
Registrering
Video- og lyd gruppe
Vedtekter
Kontakt oss
 

Foreninger og lag


Orkanger  Aktivum
Salvesen & Thams's Comm. as

OTI
exigo

 

 


 

Orkanger Aktivum - Orkladagene

 

Oppstarten

Orkanger Aktivum kan virke ukjent for mange, men navnet Orkladagene kjenner nok de fleste igjen. I 1960 gikk forretningseiere på Orkanger sammen om å forsøke å gjennomføre et arrangement. Arrangementet ble så vellykket at det ble besluttet å videreføre dette. Det krevde imidlertid store menneskelige ressurser og de frivillige organisasjonene på Orkanger ble invitert til å delta i denne dugnaden.

Arrangementet fikk navnet Orkladagene og ble i den første tida arrangert annen hvert år. Det ble naturlig å etablere en sammmenslutning av forretningseiere, Orkanger Handelsstands forening og de frivillig organisasjonene. Sammenslutningen fikk også navnet Orkladagene.

Økende oppslutning

Senere ble arrangementet holdt hvert år og med stadig økende oppslutning fra publikum. Ved å se tilbake til 60, 70 og 80 årene kan det være vanskelig å finne underholdningsartister fra Norge som ikke hadde vært representert på Orkladagene. I første halvdel av 80 årene ble konseptet endret til et mer martnadspreget arrangement, men fortsatt med kjente underholdningsartister. Arrangementet endret også navn til Orklamartnan. Orkladagene og Orklamartnan ble viden kjent og hadde på det meste 23 000 besøkende i løpet av 4 dager.

TV-kanaler og konserter rundt om i landet gjorde publikum mer blasert. På 90-tallet avtok besøket og kom etter noen år ned i 10 000 besøkende. Det hadde da i flere år vært sett etter nytt konsept for arrangementet, uten at noe konkret skjedde. I 1995 ble Orklamartnan arrangert for siste gang.

Motorfestivalen

Orkladagene sto som arrangør av Motorfestivalen i 1997, 1999 og 2001 i samarbeid med bilforhandlere i distriktet. Det ble imidlertid med disse 3 festivalene.

Tusenårsskiftet

Tusenårsskiftet ga grobunn for en ny type arrangement. Målet med arrangementet ble å vise Orkanger i fortid, nåtid og fremtid, bygd på elementer som trivsel og møtested for lokalbefolkningen og utflyttere. Arrangementene Orkanger 2000, 2001 o.s.v. gjennomføres i samarbeid mellom Orkanger Aktivums styre og organisasjoner på Orkanger som markerer et jubileumsår. Det årlige arrangementet setter fokus på jubilantens aktivitet, men har i tillegg et bredt underholdningstilbud. Informasjon fra disse arrangementene blir etter hvert lagt ut på hjemmesiden.

Navneendring til Orkanger Aktivum

Med nytt konsept og navneforveksling av Orkladagene, Orklamartnan og etter hvert Ørkdalsdåggån på Fannrem føltes det behov for navneendring. I desember 2001 ble sammenslutningen Orkladagene endret til Orkanger Aktivum.

Formålet

Formålet med Orkanger Aktivum er å fremme og løse oppgaver av almen og kulturell art til beste for stedet og innbyggerne.

Arrangementene har gjort det mulig å bidra økonomisk i finansieringen av en rekke gode tiltak som bl. a.
 - svømmehallen ved Orkanger Barneskole
 - Orklahallen
 - Arboretet i Hovslunden
 - Musikkpaviljongen ved Orkanger barneskole
 - Løypemaskin i Ulvåsmarka
 - Nye uniformer til Orkdal Skolekorps.

Sang- og musikkfond

Orkanger Aktivum har etablert et sang- og musikkfond hvor avkastningen i fondet gis som stipend på kr 5.000,- til ungdom som ønsker å utvikle seg innen sang eller musikk. Stipendet utdeles under det årlige Orkanger arrangementet.

17. mai

Orkanger Aktivum har vedtektsfestet å samarbeide med Orkanger barneskoles foreldreutvalg om 17 mai-arrangementene på Orkanger.

Sammenslutningen består av 13 frivillige organisasjoner og 3 næringslivsorganisasjoner.

 

Kilde: Orkanger Aktivums hjemmesider på internett.
        www.orkanger-aktivum.no

 

Foto over Orkanger: Inge Eriksen

Webmaster: Pål Ove Lilleberg  og Bjørn Skagen