Å glemme sine forfedre er å være en bekk uten kilde, et tre uten rot.

ORKANGER.INFO
Arbeiderungdomslaget
Aviser
Bankvesenet
Eldre historie
Fagforeninger
Feskarøra
Foreninger og lag
Gater og veier
Gjengvirksomhet
Gårder
Handel håndverk/
små industri
Havna
Helsevesen
Humor i gamle dager
Idrett
Industri
Informanter
Kirken
Kommunikasjon
Kommunen
Krig og fred
Kultur
Offentlig virksomhet
Skole
Songli Forsøksgård
ADMINISTRATIV DEL
Styringsgruppen
Hjemmesider
Intervjuer
Registrering
Video- og lyd gruppe
Vedtekter
Kontakt oss
 

Orkanger Arbeiderungdom


Orkanger  Aktivum
Salvesen & Thams's Comm. as

OTI
exigo

 

 


 

Formenn

 

1924 Thv. Olsen
1925 Johan Togstad/ Ingvald Togstad
1926 Albert Løkstad/Hans Solheim
1927 Hans Solheim
1928 Oskar Henriksen/Alfred Pevik
1929 Martin Wormdal
1930 Ingvald Togstad/Oskar Henriksen
1931 Leif Hoff
1932 Hans Solheim
1933 Steinar Larsen
1934 Martinus Solheim
1935 Rudolf Larsen
1936 Jan Mathisen/ Jarle Solheim
1937 Rudolf Larsen/ Petter Schieflo
1938 Alf Sandgrind
1939 Jarle Solheim/ Sigurd Olsen
1945 Sigurd Olsen
1946 Johan Sandgrind/ Anton Kristiansen/Else Jenssen
1947 Sigurd Olsen
1948 Johan Solbu/ Odd Ekli
1949 Leif Rønning
1950 Rolf Moe/ Leif Rønning
1951 Arne Jenssen
1952 Magnar Monsen
1953 Rolf Larsen
1954 Thor B Olsen
1955 Ivar Januschas
1956 Kjell Kvakland/ Thor B Olsen
1957 Bjørn Lund
1958 Bjørn Lund
1959 Gunvor Sollie
1960 Kjell Hope/ Solbjørg Henriksen
1961 Erik Ofstad/ Svein Martinsen
1962 Sølvi Olsen

Reorganisert

1965 Erik Ofstad
1966 Inge Nærvik
1967 Tor Bach
1968 Rudolf Larsen
1969 Sigbjørn Ebbesen
1970 Nils E Larsen
1971 Nils E Larsen

 

 

 

 

 

Foto over Orkanger: Inge Eriksen

Webmaster: Pål Ove Lilleberg  og Bjørn Skagen